Ngày 9, tháng 2 năm 2014
Giới thiệu chi bộ          Chi bộ Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam đi nên và trưởng thành từ chi bộ Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân. Lúc đầu chi bộ chỉ có ít đảng viên, sau đó theo thời gian số đảng viên tăng lên. Chi bộ Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân nhiều năm được công nhận là chi bộ trong sạch và vững mạnh và được Đảng ủy cơ quan khen thưởng. Trong quá trình phát triển, chi bộ tách thành 2 chi bộ: Chi bô Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam và chi bộ Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân. Đến tháng 01 năm 2013 hai chi bộ lại được sáp nhập lại thành 01 chi bộ và số lượng đảng viên của Nhà trường hiện nay là 19 đảng viên.

          + 03 Đ/c Nam là đảng viên trong Ban Giám hiệu, (01 Đ/c Hiệu trưởng, 02 Đ/c Phó Hiệu trưởng).

          + 07 Đ/c đảng viên Nam giữ chức từ vị từ Phó Trưởng phòng trở lên.

          + 01 Đ/c Nữ là đảng viên giữ chức vị từ Phó Trưởng phòng.

          Với lực lượng đảng viên trong chi bộ chiếm hơn 2/3 tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Chi bộ có những thuận lợi trong mọi hoạt động.

Về công tác chính trị tư tưởng

          Kể từ khi thành lập đến nay, chi bộ Nhà trường thực sự đóng vai trò hạt nhân, nòng cốt trong quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, chi bộ luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí hành động, nhờ vậy đã phát huy được vai trò, sức mạnh trong công tác lãnh đạo, tổ chức, động viên tập thể cán bộ, giáo viên và công nhân viên Nhà trường không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua gian khó để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

          Trong công tác lãnh đạo sự nghiệp đổi mới và phát triển của nhà trường, chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị để cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên được học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

          Chi bộ lãng đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, trong đó nhiệm vụ chính là đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn. Công tác trọng tâm trong giai đoạn hiện nay là xây dựng các bộ giáo trình phù hợp với các nghề trọng điểm. Tập chung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận hoàn thành các công việc đã và đang làm ở các trung tâm khu vực, đặc biệt là Dự án xây dựng Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

          Xuất phát từ tình hình thực tế của Nhà trường, chi bộ luôn đưa ra chủ trương là: Chú trọng nâng cao trình độ của đảng viên; lấy đạo đức làm gốc, đồng thời bồi dưỡng về kiến thức, trí tuệ, năng lực để làm tròn nhiệm vụ người đảng viên, người đi tiên phong trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. các đảng viên trong chi bộ luôn phát huy tinh thần sang tạo, phối hợp với các Bộ, Ngành, các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao vị thế của Nhà trường nói riêng và Hội Nông dân nói chung.

Về công tác lãnh đạo tổ chức đoàn thể

 

          Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động như thể thao, văn nghệ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thông qua đó đã nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Chi ủy đã xác định phương hướng và các biện pháp chỉ đạo cụ thể việc tăng cường và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên nhằm góp phần quan trọng xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh./.

2521 lượt xem.

© Copyright 2013 TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM


® vtsv.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ theo email: lienhe.vtsv@gmail.com
Địa chỉ : Thị trấn Chi Đông - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Hà Nội.
ĐT: 0437 955 857 Fax: 0437 686 481