Ngày 25, tháng 1 năm 2014
Thông báo về kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Giáp ngọ năm 2014

Để tổ chức đón Xuân Giáp Ngọ 2014 vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm; Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch nghỉ Tết Giáp Ngọ như sau.

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

Số  -  TB/TTCN

 

Hà Nội, ngày  20  tháng 01 năm 2014

  THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM GIÁP NGỌ (NĂM 2014)

Kính gửi : Trưởng các đơn vị thuộc Trường Trung cấp nghề

 

 

Để tổ chức đón Xuân Giáp Ngọ 2014 vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm; Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch nghỉ Tết Giáp Ngọ như sau :

1. Lịch nghỉ Tết và lịch làm bù đối với cán bộ của phòng, khoa, trung tâm, CSDN các khu vực :

- Lịch nghỉ Tết từ ngày 28/1/2014 (tức ngày 28 tháng chạp năm Quý Tỵ ) đến hết ngày 05/02/2014 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Quý Ngọ).

- Lịch làm bù : Thứ 7 ngày 25/01/2014 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Quý Tỵ ) và thứ 7 ngày 08/02/2014 (tức ngày 09 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

2. Tổ chức chúc Tết :

            - Các lớp nghỉ học 4 tiết cuối buổi sáng ngày 10/02/2014 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Quý Ngọ) để Nhà trường chúc Tết cán bộ, giáo viên.

- Tại Cơ sở dạy nghề các khu vực chủ động sắp xếp địa điểm và thời gian.

- Tại khu vực Hà Nội : Đúng 10h15 toàn thể CBCNV tập trung tại  Phòng họp số 1001 Tầng 10 phố Tôn Thất Thuyết, Hà Nội để Hiệu trưởng chúc Tết.

3. Các đơn vị, cá nhân trước khi nghỉ Tết cần chú ý các công việc :

- Hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Tổ chức vệ sinh phòng làm việc, khu giảng đường, xưởng thực hành..... ngắt nguồn điện, khóa cửa và tổ chức niêm phong theo quy định.

- Phòng Tổ chức- Hành chính là đầu mối thực hiện công tác đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cảnh quan chung trong thời gian nghỉ Tết.

4. Các đơn vị phối hợp nhắc nhở cán bộ, giảng viên, giáo viên và HSSV nghỉ Tết đảm bảo sinh hoạt lành mạnh, vui vẻ, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và trở lại công tác, học tập theo kế hoạch.

Căn cứ vào thông báo này, đề nghị các đơn vị, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi gửi :

-  TW HNDVN < để b/c > ;

- Ban Giám hiệu ( để chỉ đạo )

- Các đơn vị trong toàn Trường ( để T/h )

- Lưu VT ; website.                              

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Văn Đại 

                                                                                     

                                                                                  

 

 

1617 lượt xem.

Đính kèm

© Copyright 2013 TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM


® vtsv.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ theo email: lienhe.vtsv@gmail.com
Địa chỉ : Thị trấn Chi Đông - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Hà Nội.
ĐT: 0437 955 857 Fax: 0437 686 481