Ngày 19, tháng 8 năm 2016
Kiểm tra, rà soát tình hình nông dân giỏi sát với thực tế

Đó là yêu cầu của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BTV T.Ư Hội NDVN) yêu cầu đối với BTV Hội ND các tỉnh, thành phố trong cả nước về thực hiện đánh giá hộ nông dân sản xuất, kinh doanh (ND SXKD) giỏi các cấp.

Nội dung này được thể hiện rõ tại Công văn số 1916-CV/HNDTW ngày 9.8 do Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn ký ban hành. Công văn 1916 nêu rõ, trong thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo
bền vững” của Hội NDVN đã có những bước phát triển mới, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Số hộ đạt tiêu chí ND SXKD giỏi các cấp ngày càng tăng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phong trào cũng còn một số tỉnh, thành phố chưa thường xuyên kiểm tra, rà soát; thực hiện chưa đúng Quy định số 944 ngày 4.9.2014 của BTV T.Ư Hội NDVN về tiêu chuẩn hộ ND SXKD giỏi các cấp, vẫn bình xét theo các quy định cũ. Điều này dẫn đến số hộ ND SXKD giỏi các cấp chưa được đánh giá sát thực tế. Để thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4.7 của BCH T.Ư Hội
NDVN (khóa VI); chuẩn bị cho hội nghị tổng kết phong trào ở phạm vi toàn quốc lần thứ V tổ chức năm 2017, BTV T.Ư Hội NDVN yêu cầu Hội ND các tỉnh, thành phố thực hiện 3 nội dung. Thứ nhất, Hội ND các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện phong trào nông dân giỏi theo tinh thần Công văn số 686 ngày 11.8.2015 của BTV T.Ư Hội NDVN. Thứ 2, Hội ND các tỉnh, thành phố cần rà soát, thống kê số hộ ND SXKD giỏi theo đúng Quy định số 944 ngày 4.9.2014 của BTV T.Ư Hội NDVN. Thứ 3, để nâng cao chất lượng phong trào, đề nghị Hội


ND các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá đúng hiện trạng, thực chất về số lượng hộ ND SXKD giỏi các cấp. Theo đó, T.Ư Hội NDVN sẽ không căn cứ vào số lượng hộ ND SXKD giỏi đạt được của các địa phương để xem xét chỉ tiêu thi đua của Hội ND các tỉnh, thành phố trong năm 2016… Công văn 1916 cũng nêu rõ, đề nghị BTV Hội ND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung đã nêu và gửi báo cáo tổng hợp tình hình và kết quả kiểm tra, rà soát về T.Ư Hội NDVN trước ngày 20.8.2016

626 lượt xem.

Đính kèm

© Copyright 2013 TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM


® vtsv.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ theo email: lienhe.vtsv@gmail.com
Địa chỉ : Thị trấn Chi Đông - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Hà Nội.
ĐT: 0437 955 857 Fax: 0437 686 481