Ngày 28, tháng 6 năm 2013
Chức năng nhiệm vụ phòng đào tạo

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trực tiếp là Hiệu trưởng trong việc quản lý và triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề của nhà trường. Tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản về quản lý công tác đào tạo nghề.

1. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trực tiếp là Hiệu trưởng trong việc quản lý và triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề của nhà trường.  

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các văn bản về quản lý công tác đào tạo nghề.

- Làm đầu mối trong việc xác định mục tiêu, quy mô, định hướng phát triển đào tạo nghề, mở nghề đào tạo, xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh; tư vấn tuyển sinh.

-Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, nội dung và ph­ương thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn,

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần của từng nghề đào tạo, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo nghề.

- Xây dựng kế hoạch năm học về giảng dạy và học tập, báo giảng và phối hợp với các khoa ( thuộc các trường có hợp đồng giảng dạy) thực hiện kế hoạch phân công giảng dạy, mời thỉnh giảng, thống kê giờ giảng của cán bộ, giảng viên hàng năm.

- Tổng hợp đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy nghề,

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo nghề theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

-  Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tốt nghiệp; xét học tiếp, ngừng học, thôi học. Làm đầu mối trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp và tham mưu cho Ban Giám hiệu xét công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập cho học viên, sinh viên.

-  Đề xuất và giúp Ban Giám hiệu chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo nghề.

- Quản lý hồ sơ đào tạo, kết quả học tập của học viên, sinh viên và hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Giám hiệu và các cơ quan có thẩm quyền về công tác đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

 

 

 

2121 lượt xem.

© Copyright 2013 TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM


® vtsv.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ theo email: lienhe.vtsv@gmail.com
Địa chỉ : Thị trấn Chi Đông - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Hà Nội.
ĐT: 0437 955 857 Fax: 0437 686 481